سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نما داوطلب گرامی سلام
به سامانه ثبت نام و اعلام نتایج اداره کل آموزش و پرورش استان خوش آمدید . توسط این سامانه شما می توانید نسبت به ثبت نام ، دریافت کارت ورود به جلسه و کارنامه اقدام نمایید.
جهت شروع ، از لیست زیر آزمون مورد نظر را انتخاب نمایید.
لیست آزمون ها آزمون ورودی دبیرستان غیردولتی بعثت(پایه اول)93
لیست آزمون ها آزمون آمادگی نمونه واستعدادهای درخشان ناحیه5 مشهد93
لیست آزمون ها آزمون های مرحله ای نمونه دولتی اردکانی (پایه سوم)93
لیست آزمون ها آزمون های مرحله ای نمونه دولتی اردکانی (پایه هفتم)93
لیست آزمون ها مرحله دوم المپیاد علمی استان خراسان رضوی(ریاضی سوم)1393
لیست آزمون ها مرحله دوم المپیاد علمی استان خراسان رضوی(زبان سوم)1393
لیست آزمون ها مرحله دوم المپیاد علمی استان خراسان رضوی(علوم سوم)1393
لیست آزمون ها مرحله دوم المپیاد علمی استان خراسان رضوی(ادبیات هفتم)1393
لیست آزمون ها مرحله دوم المپیاد علمی استان خراسان رضوی(ریاضی هفتم)1393
لیست آزمون ها آزمون سنجش و تلاش متوسطه دوره اول93(پایه سوم)خراسان رضوی-نوبت صبح
لیست آزمون ها آزمون سنجش و تلاش متوسطه دوره اول93(پایه هفتم)خراسان رضوی-نوبت صبح
لیست آزمون ها آزمون های مرحله ای سنجش تلاش ابتدایی-آزمون جامع 93-ششم
لیست آزمون ها آزمون های مرحله ای سنجش تلاش ابتدایی-آزمون جامع 93-پنجم
لیست آزمون ها آزمون های مرحله ای سنجش تلاش ابتدایی-آزمون جامع 93-چهارم
لیست آزمون ها آزمون های مرحله ای سنجش تلاش ابتدایی-آزمون جامع 93-سوم
لیست آزمون ها آزمون های مرحله ای سنجش تلاش ابتدایی-آزمون جامع 93-دوم
لیست آزمون ها آزمون های مرحله ای سنجش تلاش ابتدایی-آزمون جامع 93-اول